sobota, marzec 06, 2021

Pop-up


Prace nad wprowadzeniem systemu zapewnienia jakości w Hucie Bankowej zostały zapoczątkowane w 1991r.

W celu przeprowadzenia porównania stanu istniejącego w przedsiębiorstwie z wymaganiami ISO serii 9000 powołano zespoły problemowe. Efektem przeprowadzonej analizy było wybranie optymalnego dla Huty Bankowej modelu systemu zapewnienia jakości. Dla spełnienia wymagań systemu opracowana została "Polityka Jakości" oraz inne niezbędne dokumenty: procedury, instrukcje, plany kontroli jakości.

Pierwszego wydania Księgi Jakości - dokumentu odnoszącego się do całości zagadnienia systemu, dokonano 02.03.1995r. Ukoronowaniem procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w Hucie Bankowej stał się Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002 przyznany przez Bureau Veritas Quality International 26 lipca 1996r z akredytacją niemiecką i holenderską.

Coraz silniejsza walka konkurencyjna obserwowana na krajowym rynku wyrobów hutniczych wskazała na konieczność stałego podnoszenia jakości wyrobów, doskonalenia technik sprzedaży, optymalizacji kosztów produkcji, aktywnego kreowania nowych wyrobów.

Uzyskanie w 1999 roku Certyfikatu ISO 9001, ciągłe doskonalenie i rozwój systemu jakości, jego integracja z SZŚ i SZ BHP oraz otrzymanie w 2000 roku Dyplomu Laureata Regionalnej Śląskiej Nagrody Jakości to kolejne etapy realizacji celów strategicznych Zarządu Huty w dążeniu do TQM.