poniedziałek, maj 29, 2023

Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Ul. Sobieskiego 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000112416 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy 104 334 500 zł.

NIP 629 13 28 871
Regon 273155484
BDO 000004024

BGŻ BNP PARIBAS S.A.

PLN 60 1600 1462 1874 1292 4000 0001


Zarząd Huty Bankowa Sp. z o.o.

Prezes Zarządu - Piotr Tupta

Viceprezes Zarządu - Konstanty Ortyl

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy - Teresa Cicha1. Kodeks Etyki Biznesu
2. Kodeks Etyczny - oświadczenie dostawców