poniedziałek, maj 27, 2024

 

Laboratorium Huty Bankowej posiada uznanie Polskiego Rejestru Statków i Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie badań laboratoryjnych wyrobów hutniczych. Jest również członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Laboratorium Huty Bankowej dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem badawczym, co umożliwia wykonywanie badań z obowiązującymi normami, wymaganiami klientów czy warunkami Towarzystw Kwalifikacyjnych.

Laboratorium Huty Bankowej w ramach swojej działalności oferuje następujące usługi:

 

PRACOWNIA BADAŃ ANALIZ SPEKTRALNYCH

 
 • badania składu chemicznego stali metodą spektralną ze            wzbudzeniem iskrowym.

 

PRACOWNIA BADAŃ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

 
 • statyczna próba rozciągania (granica wytrzymałości na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie),
 • technologiczna próba zginania
 
 • próba udarności w temp. od +20°C do -80°C
 
 • twardość metodą Brinella i Rockwella
 
 • obróbka cieplna prób kwalifikacyjnych

 

 

PRACOWNIA BADAŃ METALOGRAFICZNYCH

 
 • makroskopowe  (próba Baumanna, próba głębokiego trawienia, próba przełomu niebieskiego i hartowanego)
 • mikroskopowe (parametry mikrostruktury, zawartość wtrąceń niemetalicznych, głębokość odwęglenia, wielkość ziarna)
 • kompleksowe ekspertyzy metalograficzne na mikroskopie optycznym

 

PRACOWNIA POMIAROWA DŁUGOŚCI I KĄTA

 
 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych  służących do pomiaru wielkości geometrycznych (m.in. suwmiarek, głębokościomierzy, wysokościomierzy, mikrometrów, czujników, średnicówek itp.

Laboratorium wykonuje także badania nieniszczące penetracyjne.

 

Laboratorium Huty Bankowa współpracuje z jednostkami naukowymi tj.:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Sieć Badawcza ŁukasiewiczInstytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,
 • Instytut Kolejnictwa,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska.

 oraz z towarzystwami kwalifikacyjnymi, m.in.:

 • ABS
 • BUREAU VERITAS
 • DNV-GL
 • LLOYD’S REGISTER
 • PRS
 • TÜV
 • UDT

 

Kontakt:

Kierownik Laboratorium
tel. (+48) (32) 295 74 44
tel. kom. (+48) 508 758 511