poniedziałek, maj 27, 2024

Wydział

Już w 1898 roku Huta Bankowa rozpoczęła produkcję obręczy kolejowych. Przez blisko 100 lat obręcze do zestawów kołowych normalnotorowych, wąskotorowych i tramwajowych wytwarzane były w tradycyjnej technologii kucia na wydziale młotowni.

W marcu 1996 roku wydział ten zakończył pracę, a jego miejsce zajął nowy wydział produkcji pierścieni i obręczy kutowalcowanych. Wydział ten wyposażony jest w pełni zautomatyzowaną linię walcowniczą firmy Thyssen Wagner. Komputeryzacja procesu produkcyjnego pozwala obecnie na uzyskiwanie wyrobów o wysokiej powtarzalności wymiarowej z niewielkimi w stosunku do technologii tradycyjnych naddatkami na obróbkę mechaniczną.

Uzupełnieniem ciągu walcowniczego jest skomputeryzowane stanowisko do badań ultradźwiękowych obręczy pozwalające na znaczne skrócenie czasu badań oraz łatwą analizę wyników.

Wydział Pierścieni i Obręczy wytwarza obecnie szeroką gamę obręczy kolejowych, pierścieni kutowalcowanych bez szwu o przekroju prostokątnym lub profilowanym przeznaczonych na rynek polski a także na rynki zagraniczne.

Oferta wydziału jest stale rozszerzana, a wysoka elastyczność linii produkcyjnej pozwala na produkcję wielu niestandardowych asortymentów w krótkich, nawet jednostkowych seriach.