poniedziałek, wrzesień 28, 2020

Pop-up Pop-up


Laboratorium Centralne Huty Bankowej współpracuje z innymi laboratoriami poprzez członkostwo w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz jednostkami naukowymi : CNTK - Warszawa, AGH Kraków, IMŻ- Gliwice. Posiada uznanie I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu oraz uznania GL, LR, PRS, DNV, BV w zakresie kompletnych badań laboratoryjnych wyrobów hutniczych.

Zakres badań jakościowych wyrobów hutniczych przeprowadzanych w Laboratorium Centralnym Huty Bankowej obejmuje :
 

analizę składu chemicznego stali węglowych i stopowych na spektrometrze;

badania własności mechanicznych wyrobów hutniczych :
 
granica wytrzymałości na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie, próba zginania na maszynie wytrzymałościowej,
udarność w temp. +20°C do -50°C,
pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella.
 

badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe oraz kompleksowe ekspertyzy metalograficzne na mikroskopie optycznym.

Kompetentny, doświadczony personel badawczy posiadający specjalistyczne wykształcenie oraz posiadane wyposażenie spełniające w pełni wymagania legislacyjne umożliwia wykonywanie badań z obowiązującymi normami, wymaganiami klientów, warunkami Towarzystw Kwalifikacyjnych.

Służba Zapewnienia Jakości Tel. (+48) (32) 295 74 25